Kasaysayan, Kamalayan, Kababaihan

Pagbati!

Bilang pagpupugay sa ambag ni Dr. Ma. Luisa Camagay sa mga larangan ng kasaysayang pampook ng Maynila at kasaysayang pangkababaihan, inihahandog ng College of Arts and Sciences Office of the Gender Program at Manila Studies Program ang webinar na “Kasaysayan, Kamaynilaan, Kababaihan: Mga Pananaliksik bilang Pagpupugay kay Dr. Ma. Luisa T. Camagay” sa May 26-27, 2022, 1-4 p.m.

Ipapalabas po ito via Zoom at FB Live. Mangyaring gamitin ang link sa ibaba upang magparehistro:https://tinyurl.com/DrCamagayWebinarRegistration
Mapapanood ang webinar via FB Live sa CAS FB Page: https://www.facebook.com/casupm

Pub by: Josh Suniega Parungao
#SDG4
#SDG4QualityEducation
#SDG5
#SDG5Genderequality
#CASUPMSDG